• ΡΩΣΙΚΗ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΡΩΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΑΤΡΙΚΩΝ

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

124482, Россия, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4 (здание «Бизнес-Центра»), офис 1506.
+7 (495) 981-91-62, +7 (495) 988-57-37
info@deta-elis.ru